Công suất Agasound HD800


Giá Thương Lượng 10.400.000

Công suất Agasound HD800 là đẩy công suất 2 kênh nguồn với công suất lên tới 800W/ kênh. Ngoài ra với thiết kế mạch công suất class H